Marija Pavlovic Marija Pavlovic, clarinetist, the official website.

Izdvojeni nastupi

Marija Pavlovic / Martina Filjak duo - Album: Music...friendship

Nagrada "Porin" za najbolji album klasične glazbe 2011. godine.